Munca într-o bază de date unică

Printre numeroasele avantaje ale programului 1C merită menționată posibilitatea de a lucra concomitent într-o bază de date unică. Oricine din angajații autorizați ai întreprinderii, indiferent de distanța la care acesta se află de birou, poate utiliza în orice moment datele din program, poate introduce propriile corecții în secțiunile corespunzătoare. Funcția comodă de acces, prevăzută în toate versiunile recente ale programului 1C, facilitează considerabil accesul la programul unic din partea departamentelor și filialelor interesate ale întreprinderii.

Particularitățile operării în baza de date unică 

Utilizarea unui server extern oferă o serie de posibilități enorme de acces la funcțiile programului 1C de pe o mulțime de dispozitive moderne cu conexiune la internet. Desigur, accesul general la funcțiile programului 1C este configurat pentru fiecare caz în parte. Niciunul din utilizatorii străini nu trebuie săaibă acces la datele destinate exclusiv utilizării interne în scop de serviciu.

Toți utilizatorii cu dreptul de acces operează într-o bază de date unică, ceea ce exclude necesitatea de aconfigura schimbul de date. Respectiv, nu există necesitatea de a controla transferul de informații. Nu este necesar un program special de control, întrucât toate funcțiile sunt deja disponibile. De fapt, este suficient să se achiziționeze versiunea oficială a programului 1C ieftin și toate funcțiile bazei de date configurate în mod corect devin accesibile la distanță.

Conectarea la baza de date unică

Configurarea conexiunii standard la baza de date unică poate fi efectuată și de către programatorul întreprinderii. Însă, pot apărea o serie de chestiuni ce pot fi prevăzute numai de specialiștii în 1C. De exemplu, deseori apare necesitatea de a perfecționa ulterior baza de date curentă pentru a o adapta la exigențele unei întreprinderi concrete, iar configurațiile obișnuite de software nu sunt suficiente în acest caz. Pe lângă aceasta, în cazul unei setări standard, multe din date devin accesibile pentru verificarea din partea organelor de control, ceea ce nu este acceptabil.

O ieșire din situație este efectuarea auditului independent din partea unui reprezentant oficial al programului 1C, care oferă inclusiv servicii de setare, configurare și asistență a programului. În rezultatul auditului, clientul primește recomandări referitoare la conectarea optimă și la operarea în baza de date unică, cu configurarea accesului necesar și a restricțiilor.

Obțineți consultația gratuită a expertului