Sisteme contabile:

Modelul modern de afaceri presupune ținerea evidenței activităților pentru formarea unei strategii în gestionarea organizației. Sistemul contabil colectează, înregistrează și prelucrează date pe baza cărora se iau deciziile de dezvoltare a afacerii. Un astfel de sistem de management permite ținerea evidenței multifuncționale într-un singur spațiu informațional. Datorită acestui fapt are loc reflectarea în timp util a stării curente a companiei. Arhitectura sistemului de contabilitate constă din multe module, care sunt responsabile pentru funcții individuale. Și în dependență de structura companiei, puteți selecta module care să ofere doar funcțiile necesare pentru desfășurarea afacerii.

Pentru a selecta module cu un anumit set de funcții, este necesar să decideți cu ce sarcini ar trebui să facă față sistemul contabil, în scopul de a extrage rapid și în timp util din acesta informațiile necesare personalului de conducere. Ce poate face un sistem contabil?

  • menținerea conturilor contabile și formarea bilanțului contabil al întreprinderii în termeni monetari;
  • evidența activităților de achiziții si organizarea contabilității de depozit (rămășițe, disponibilitatea mărfurilor);
  • evidența mărfurilor în comerțul cu amănuntul;
  • întreținerea cardurilor de inventar (contabilitatea activelor imobilizate);
  • lucrul cu personalul: evidența angajaților, concediilor medicale, plata concediilor de odihnă, întocmirea statelor de personal;
  • calculul salariilor orare și în acord. Pregătirea unui raport către Serviciul Fiscal;
  • calcularea amortizării;
  • asigurarea interacțiunii între manager și client (lucrul cu sistemul CRM).

Sistemul contabil poate cuprinde practic toate domeniile de activitate și creează un mecanism de gestionare a proceselor de afaceri ale companiei. Și dacă sfera contabilității interne pentru o organizație arată de obicei la fel, apoi, pentru formarea unei strategii de afaceri în scopul dezvoltării companiei, în funcție de tipul de activitate desfășurat, este necesară și menținerea contabilității de gestiune. Integrarea acestor două configurații vă permite să mențineți evidența mai eficient.

Organizarea proceselor de afaceri diferă de la companie la companie și din acest motiv este necesară posibilitatea de a schimba funcționalitatea de bază a sistemului contabil. Acest lucru se realizează datorită unui limbaj de programare încorporat care descrie soluții atipice. Sistemele moderne de gestiune se caracterizează prin capacitatea de a crea funcții suplimentare cu ajutorul instrumentelor încorporate de setare.

Obțineți consultația gratuită a expertului