Ce înseamnă caietul de sarcini?

Caietul de sarcini (CS) este unul dintre cele mai importante documente în procesul de elaborare a site- urilor web. Acesta conține cerințele în baza cărora se desfășoară toate lucrările ulterioare. Altfel spus, caietul de sarcini reprezintă o descriere detaliată a ceea ce primește beneficiarul la finalizarea lucrărilor. Fiind o anexă obligatorie la contractul de creare a site-ului, caietul de sarcini servește drept garanție a executării lucrărilor în volumul stabilit și cu toate funcționalitățile necesare.

Etapele de pregătire a caietului de sarcini 

Aprobarea caietului de sarcini este precedată de o serie de etape, care contribuie la o concretizare mai exactă a sarcinilor puse în fața dezvoltatorilor. Debutul lucrărilor poate fi marcat prin completarea unui brief, în cadrul căruia elaboratorul site-ului primește răspunsuri la întrebările care îl interesează. Pe baza informațiilor din brieful completat se formează oferta comercială, cu indicarea costului lucrărilor. Și doar după coordonarea costurilor începe elaborarea caietului de sarcini.

Conținutul caietului de sarcini  

Indiferent de amploarea și funcționalitatea viitorului proiect de Internet, caietul de sarcini trebuie să conțină obligatoriu câteva secțiuni, printre care: - Informații relevante despre beneficiar;- Descrierea proiectului ce urmează a fi elaborat;- Scopurile și sarcinile viitoarei resurse; - Caracteristica detaliată a publicului-țintă; - Informații detaliate despre funcționalitatea site-ului; - Harta site-ului, cu indicarea tuturor secțiunilor și subsecțiunilor;- Descrierea tuturor paginilor și a elementelor amplasate pe acestea;- Informații despre conținutul textual care va fi plasat la începutul proiectului și ulterior; - Cerințele și preferințele privind designul viitoarei resurse de Internet; - Lista specificațiilor tehnice.

Alte elemente de care se ține cont la elaborarea caietului de sarcini 

La completarea caietului de sarcini, o atenție deosebită trebuie acordată lipsei de ambiguitate în interpretarea tuturor elementelor și proceselor descrise. Se permite, ba chiar este salutabilă, folosirea schemelor, desenelor și altor explicații grafice. În unele cazuri, atunci când nu se încheie un contract separat pentru crearea site-ului, caietul de sarcini poate fi completat cu informații privind costul lucrărilor, modul de plată, termenul de executare a comenzii, etapele intermediare etc.

Obțineți consultația gratuită a expertului